'; Bli med Sund folkehøgskole på et skifte | Sundskiftet

Bli med Sund folkehøgskole på et skifte

Fra 9. april til 8. mai skal elever og ansatte ved Sund folkehøgskole jobbe med bærekraft på en ny måte. Vi skal bli en del av klimaløsningen!

I løpet av 30 dager skal vi utfordre vaner, normer og antagelser, og utforske hvilken rolle vi selv har i endringsprosesser gjennom det forskningsbaserte verktøyet cCHALLENGE.

 

DETTE SKJER:
Hver enkelt deltaker velger en utfordring, et lite personlig endringseksperiment, og lever med dette i 30 dager. Det er en liten reise.

For å gjøre reisen så innholdsrik og spennende som mulig blir vi fulgt opp med e-poster med råd, tips og inspirasjon fra forskere.

Underveis deler vi våre tanker og historier med hverandre og med omverden på denne digitale fortellerplattformen.

En viktig del av dette eksperimentet er refleksjoner, opplevelser og ringvirkninger.

 

HVORFOR SÅ VIKTIG?
Historien er full av eksempler på at endringer i samfunnet drives frem av mennesker som tør å stille spørsmålstegn ved tingenes tilstand, dele sine historier og inspirere andre.

Fra forskningen vet vi at endringer i samfunnet kan skje raskt om folk blir inkludert og engasjert ut fra sin egen livssituasjon og når de ser sammenhenger. Endringer i vaner blir kraftfulle når de leder til systemendringer!

Hver enkelt person og hvert enkelt endringsprosjekt i Sundskiftet vil skape ringvirkninger. Det er disse ringvirkningene som skaper bølger av endringer.

Følg oss på reisen og bli inspirert!

 

FORANKRING
Sundskiftet er forankret i skoleledelsen på Sund FHS. Prosjektet er ledet av cCHANGE og er en del av prosjektet Klimakloke folkehøgskoler i regi av Framtiden i våre hender (FIVH).

 

Back